Өндөр эрсдэлийн сургалтын байгууламж

Бидний хийсэн ажил: Өндөр эрсдэлийн сургалтын байгууламж .
Бид таний өгсөн захиалгын дагуу төмөр хийцийг түргэн шуурхай найдвартай хийж гүйцэтгэнэ.

Холбоотой мэдээллүүд

Бетон кольцаны хэв

Бид таний өгсөн захиалгын дагуу төмөр хийцийг түргэн шуурхай найдвартай...