Хуурай аргаар алт олборлох төхөөрөм

Алтыг хуурай аргаар ялгах зөөврийн төхөөрөмж нь уул уурхайн үйлдвэрлэлийн салбарт хамаарах ба шороон ордны алтыг ялгах төхөөрөмжид хамаарна.

Тавцан буюу шлюз дээгүүр гулган өнгөрч байгаа алт агуулсан шороог агаарын хүчтэй урсгалаар тасралтгүй үлээлгэх үйлдлээр зайлуулах зарчимд үндэслэгдсэн технологи ашиглаж байгаа нь шинэ бүтээгдэхүүний давуу тал болно.

Манай энэ бүтээгдэхүүн нь шигшүүр болон шлюз гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Бүтээгдэхүүний нийт масс нь 8 тонн бөгөөд тог зарцуулалт нь 1 цагт 42,5 квт байна. Бүтээгдэхүүн нь 1 цагт 40м3 шороог шигшиж ангилж гаргах бөгөөд үүнээс алт олборлолтын хэмжээ 90-95 хувь байна.

Хуурай аргаар алт олборлох энэхүү төхөөрөмж маань алт ялгах технологийн үед хэрэглэдэг усыг бүрэн хэмнэснээр тухайн орд газрын орчин ялангуяа булаг шанд , гол горхийн байгалийн хэвийн урсац , газрын гадаргын элэгдэл , эвдрэл болон шавар шалбааг бүхий устай нуур цөөрөм үүсэх зэрэг байгаль орчинд учруулах сөрөг үр дагавараас бүрэн ангижруулах боломжийг бүрдүүлсэн.

Chania

Contact us


Contact