HRB500 ба HRB400 АРМАТУРЫН ХҮЧНИЙ ЯЛГАА

HRB500 арматурыг HRB400 арматурын суналтын хүчтэй харьцуулсан графикийг танилцуулж байна.
Арматурыг үндсэн 2 хүчээр хэмжиж тодорхойлдог.
✅Yield strength буян уян хүч гэдэг нь гажилт үүсэх хамгийн бага даралтыг тэсвэрлэх хүчийг хэлдэг.
✅Tesile strength буюу суналтын хамгийн дээд хүчийг хэлдэг.
✅Доорх зураг дээр 12мм болон 25мм арматур дээр авсан суналтын хүчний шинжилгээний тестийг HRB400, HRB500 арматур дээр хийсэн үр дүнг харуулав.
💹Эдийн засгийн хувьд HRB500 арматур HRB400 арматураас 10% илүү үнэтэй боловч ашиглагтын хувьд илүү чанартай бөгөөд суналтын хүч 25% -иар илүү байдаг.
❓Иймээс хэрэглээнд HRB 500 нь HRB400-тэй харицуулахад илүү бага хэмжээгээр барилга, байгууламжид орох боломжтой тул эдийн засгийн хувьд илүү хэмнэлттэй байх боломжтой.

Хуваалцах:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Таны сагс